Projekty

Činnosť dvoch asistentov učiteľa v Základnej škole

Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Slovenského národného povstania Strečno

projekt.pdf