FIRST LEGO League Explore

Program FIRST® LEGO® League Explore je jednou z troch kategórií FIRST LEGO League. V kategórii Explore sa tímy detí vo veku 6 až 10 rokov zameriavajú na základy inžinierstva, skúmajú reálne problémy, učia sa konštruovať a programovať, vytvárajú jedinečné modely vyrobené z LEGO kociek a poháňané pomocou stavebníc LEGO Education SPIKETM Essential alebo WeDo 2.0. 

Tento program inšpiruje deti k experimentovaniu, posilňuje ich sebadôveru, kritické myslenie a konštruktérske zručnosti prostredníctvom praktického učenia. Deti tak hravým spôsobom objavujú zábavu vo vede a technike. K hlavným cieľom programu patria:

  • nadchnúť deti a mládež pre vedu a technológie,
  • vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu,
  • povzbudiť deti ku kreativite pri riešení komplexných úloh,
  • nechať deti užiť si veľa zábavy.

V rámci programu FIRST® LEGO® League Explore sa najviac šesťčlenné tímy pod vedením dospelého trénera počas tímových stretnutí venujú skúmaniu každoročnej témy, učia sa mnoho nových vecí, riešia najrôznejšie úlohy, navrhujú a vytvárajú svoj motorizovaný tímový model s využitím špeciálnej FIRST LEGO League Explore súpravy a ďalších LEGO stavebníc, učia sa základom robotiky, to všetko s dôrazom na FIRST základné hodnoty – tímovú prácu, objavovanie, inovatívnosť, zábavu, inklúziu a dopad.

Počas svojej činnosti deti využívajú proces inžinierskeho návrhu, opakovane sa venujú skúmaniu problému, návrhu riešení, ich testovaniu, prezentovaniu a vylepšovaniu na základe získanej spätnej väzby. Svoj hotový tímový model, ako aj celú cestu svojho tímu následne zdieľajú s ostatnými na festivale prostredníctvom svojho vlastnoručne vyrobeného tímového postera. 

Náplň programu FIRST® LEGO® League Explore v podmienkach našej školy

Pod vedením pána Ing. Mareka Tavača, PhD. (vedecký pracovník FRI Žilinskej univerzity) budú realizované v školskom roku 2022/2023 aktivity bádateľskej skupinky 6 žiakov prvého stupňa našej školy. Naši žiaci budú realizovať úlohy a aktivity projektu prostredníctvom tímovej práce so stavebnicou LEGO Education SPIKETM Essential alebo WeDo 2.0. Výsledky svojej práce budú naši žiaci prezentovať na Explore festivale.