Najkrajšia vianočná poštová známka je zo Strečna!

Naša žiačka, Livka Sedliačková z 2. triedy, sa umiestnila na úžasnom 2. mieste v celoslovenskej súťaži, ktorú vyhlásila v decembri 2022 Slovenská pošta. Livka bola ocenená 22. 11. 2023 v budove Hlavnej pošty v Bratislave.
Námetom víťaznej kresby od Livky Sedliačkovej bol Mikuláš, ktorý žiari z vianočných obálok na všetkých slovenských poštách.