Exkurzia vo výrobnom závode spoločnosti Franke Slovakia s.r.o.

Dňa 26.9. 2023 žiaci 8. triedy sa zúčastnili exkurzie do výrobného závodu spoločnosti FRANKE Slovakia s.r.o. v Strečne. O zdarný priebeh exkurzie žiakov sa postarali pracovníci spoločnosti: Miroslav Bumbera (výrobný manažér), Tibor Beňo (manažér inžinieringu), Miloš Janek (manažér údržby), Michal Smolka (manažér kvality), Michal Kohan (strategický nákupca) a Lucia Ondrušová (asistentka). Celá akcia bola zorganizovaná pod záštitou riaditeľa závodu Charlesa Kapora. Všetkým patrí veľká vďaka, pretože umožnili našim žiakom za plnej prevádzky si pozrieť výrobný proces kuchynských dresov, ktoré sa distribuujú do celého sveta. Žiaci po úvodných bezpečnostných pokynoch boli rozdelení do dvoch menších skupín a veľmi pozorne si pozreli prevádzku spoločnosti v sprievode pútavého odborného výkladu. Mali možnosť sa oboznámiť s históriou a zameraním spoločnosti. Žiakov (a aj učiteľov) zaujala vysoká miera robotizácie a automatizácie výroby. Spoločnosť dáva vysoký dôraz na ekológiu, bezpečie zamestnancov a dokonca aj na obnoviteľné zdroje. Žiaci sa dozvedeli, že v spoločnosti FRANKE si vysoko cenia vzdelanie a praktické zručnosti z oblasti: fyziky, chémie, informatiky, robotiky, mechatroniky a cudzích jazykov, čo pevne veríme našich žiakov povzbudí do učenia v týchto oblastiach. Spoločnosť Franke Slovakia s.r.o. je sponzorom našej školy, pretože pred nedávnom podporila darom vytvorenie žiackych školských dielní, v ktorých si naši žiaci majú možnosť rozvíjať svoje technické a manuálne zručnosti. Počas exkurzie naša škola dostala do daru 3D tlačiareň značky Original Prusa Mini + v celkovej hodnote 962 €. Vďaka tomuto daru si budú môcť naši žiaci odskúšať počas hodín informatiky a krúžku robotiky spôsoby a postupy 3D tlače. Spolupráci so spoločnosťou FRANKE Slovakia sa veľmi tešíme, pretože vďaka nej môžeme vytvárať podnetné príležitosti na inovatívne vzdelávanie našich žiakov a prepojenie ich vedomostí s praktickým životom. Spoločnosť FRANKE sa stala partnerom školy a spolupráca s ňou bude naďalej pokračovať, za čo sme veľmi vďační. Naša základná škola v oblasti informačných technológií spolupracuje aj s miestnym podnikateľom pánom Samuelom Beháňom a univerzitným vyučujúcim Ing. Marekom Tavačom, PhD. zo Žilinskej univerzity. Aj vďaka tejto spolupráci môžeme pre našich žiakov vytvárať nové podnety a podmienky v oblasti IKT, programovania a robotiky, za čo im patrí veľká vďaka.