Základná škola SNP Strečno

Náš kolektív

Náš tím

Náš kolektív

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ školy

Mgr. Jana Pratáková
zástupkyňa RŠ

Mgr. Roman Franek
1 trieda

PaedDr. Lenka Hudecová
2. trieda

Mgr. Silvia Brűnnová
3. trieda

PaedDr. Dominik Jankovič
4. trieda

Mgr. Katarína Srnečková
5.A trieda

Ing. Dominika Mitterpachová
5.B trieda

RNDr. Gabriela Smetanková, PhD.
6. trieda

Mgr. Mária Ďurišová
7. trieda / výchovný poradca

Mgr. Erika Trnovcová
8. trieda

Mgr. Simona Polláková
9. trieda

Michal Klocan -admin

Mgr. Michal Klocáň
IKT

Mgr. Jaroslav Štefko
TŠV

Mgr. Jana Miháliková
špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Štefanková
asistentka

Mgr. Katarína Svrčková
asistentka

Mgr. Jana Smiteková
asistentka

Mgr. Zuzana Melová
asistentka

Mgr. Katarína Bukovinská-Leščinská
ŠKD 1

Lívia Kontšeková
ŠKD 2

Mgr. Zuzana Brezániová
ŠKD 3