Náš kolektív

Náš tím

Náš kolektív

Mgr. Matúš čička
riaditeľ školy

Mgr. Jana pratáková
zástupca

PeadDr. Lenka Hudecová
1. trieda

Mgr. Silvia Brűnnová
2. trieda

PaedDr. Dominik Jankovič
3. tireda

Mgr. Zuzana Brezániová
4.A trieda

Mgr. Roman Franek
4.B trieda

RNDr. Gabriela Smetanková
5. trieda

Mgr. Mária Grešová
6. tireda

Mgr. Erika Trnovcová
7. trieda

Mgr. Simona Polláková
8. trieda

Mgr. Katarína Srnečková
9. trieda

Michal Klocan -admin

Mgr. Michal Klocáň
IKT

Mgr. Jaroslav Štefko
TŠV

Mgr. Jana Mihaliková
špeciálny pedagóg

Mgr. Katarína Štefanková
asistentka

Mgr. Katarína Svrčková
asistentka

Mgr. Michaela Gilániová
asistentka

Mgr. Mária Ďurišová
výchovný asistent

Mgr. Zuzana Melová
asistentka

Mgr. Monika Pialová
ŠKD