Projekty

a aktivity

Napíšte nám

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

„Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Slovenského národného povstania Strečno“

Kechnec.sk

Operačný program Ľudské zdroje | Slovak Investment Holding, a. s.

Logo | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

Operačný program:    Ľudské zdroje

Kód výzvy:                 OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu:             312011N732

Názov projektu:         Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi                                výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Slovenského národného povstania Strečno

Realizácia projektu:   09.2018 – 08.2021

Rozpočet projektu:     62 280,00 €

Spolufinancovanie:    5 %

Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

Ciele projektu:           Integráciou do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iným znevýhodnením v Základnej škole Slovenského národného povstania Strečno. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v základnej škole v obci Strečno, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiaka v základnej škole na strednú, resp. na jeho budúce pôsobenie na pracovnom trhu, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu a integráciou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími výsledkami a s iným znevýhodnením do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu v základnej škole v obci Strečno

Aktivity projektu:       Činnosť dvoch asistentov učiteľa v Základnej škole Slovenského národného povstania Strečno. Ich úlohou budú jednotlivé aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, pomoc pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a iným znevýhodnením. Budú sa podieľať na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér. Zároveň budú rozvíjať spoluprácu s rodičmi a komunitou.   Jednotlivé činnosti vykonávané asistentmi učiteľa na základnej škole v obci Strečno budú prebiehať:

  •   vo výchovno-vzdelávacom procese,   
  • vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou,   
  • v spolupráci s rodinou,   
  • v oblasti vzdelávacích aktivít.

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk 

Šťuky zo Strečna konečne v akcii!

Šťuky zo Strečna konečne v akcii! Posledný týždeň pred vianočnými sviatkami sa naši florbalisti FK [...]

Najkrajšia vianočná poštová známka je zo Strečna!

Naša žiačka, Livka Sedliačková z 2. triedy, sa umiestnila na úžasnom 2. mieste v celoslovenskej [...]

Exkurzia vo výrobnom závode spoločnosti Franke Slovakia s.r.o.

Dňa 26.9. 2023 žiaci 8. triedy sa zúčastnili exkurzie do výrobného závodu spoločnosti FRANKE Slovakia [...]

Viki Benedigová – majsterka Slovenska v hádzanej

Fantastická sezóna 2022/23 starších žiačok nášho klubu! Dievčatá počas celej sezóny neprehrali ani jeden jediný [...]

2 percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia základnej školy, aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou [...]

FIRST LEGO League Explore

Program FIRST® LEGO® League Explore je jednou z troch kategórií FIRST LEGO League. V kategórii Explore sa tímy detí [...]