2 percentá z dane

Vážení rodičia a priatelia základnej školy,

aj tento rok sa na Vás obraciame s prosbou o poukázanie 2% Vami zaplatenej dane. Táto čiastka, v prípade, že ju nikomu nepoukážete, ide do štátneho rozpočtu. Týmto spôsobom môžete podporiť našu školu a napomôcť zlepšeniu hmotných podmienok pre vyučovanie Vašich detí.
2% zo zaplatenej dane získavame prostredníctvom Nadácie Spoločne pre región, čo nám šetrí veľké množstvo administratívnej práce. Nadácia Spoločne pre región nám poukázané financie vždy v plnej výške posiela na náš sponzorský účet.

V roku 2022 sme použili výťažok 2% zaplatenej dane predovšetkým na rekonštrukčné práce školských žiackych dielní (vybavenie nám darovala spoločnosť FRANKE Slovakia).

Tento rok chceme výťažok z 2% zaplatenej dane použiť na tieto účely:

1) Materiálne vybudovať žiacku školskú čitáreň v priestoroch našej školy (nábytok, IKT technika, nové knižné tituly). Tento účel bude podporený aj výťažkom zo školského plesu.

2) Rekonštrukcia a vynovenie počítačovej učebne (nábytok, rozvody káblov, nová PC technika).

Z vašich 2% zaplatenej dane chceme aj naďalej rozvíjať a podporovať výchovnovzdelávací proces žiakov školy. Vopred Vám preto ďakujeme za podporu našej školy a Vašich detí.

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ ZŠ SNP Strečno

Vyhlásenie o ZD Postup darovania 2% z dane