Kategória: Nezaradené


Technická olympiáda

Dňa 30.11. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády, ktorej odborným garantom bol Okresný výbor technickej olympiády v Žiline. Miestom konania boli školské dielne Dopravnej akadémie na Košickej 2. Spoluorganizátorom bolo Centrum voľného času v Žiline. Z našej školy sa technickej olympiády zúčastnil za kategóriu B, Timotej Kuric, žiak siedmeho ročníka a za kategóriu A, Erik Kubo a Dominik Mikula, žiaci ôsmeho ročníka. Žiaci boli vybraní na základe výsledkov teoretických testov v rámci školského kola technickej olympiády, ktoré sa konalo 10.11. 2017. Naša škola sa do technickej olympiády zapojila po prvý krát, čím získala praktické skúsenosti s priebehom tohto typu olympiády. Žiaci......

Čítaj viac