Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II


Výchovno-vzdelávací proces sa v školskom roku 2021/2022 bude riadiť podľa aktuálnych platných predpisov Úradu verejného zdravotníctva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pre efektívnu komunikáciu so školou je potrebné využívať aplikáciu Edupage, cez ktorú budú zákonným zástupcom a žiakom posielané aktuálne pokyny a informácie počas celého školského roka.

Slávnostné otvorenie školského roka (2. 9. 2021)
Príchod žiakov do školy bude 2. 9. 2021 (štvrtok) od 8:15. Slávnostné otvorenie školského roka bude bez prítomnosti rodičov a v triedach v čase od 8:30-9:30. Žiaci pri vstupe odovzdajú „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V tento deň nie je k dispozícii obed a ani poobedná ŠKD.

Príchod na vyučovanie od 3. 9. 2021
7:00 – 7:15 – vstup žiakov I. stupňa do budovy
7:15 – 7:25 – vstup žiakov II. stupňa do budovy
Prihlasovanie na obedy prebieha cez Edupage (od 30.8. 2021 do 2.9. 2021 do 10:00). Obedy pre prihlásených žiakov budú k dispozícii od 3.9. 2021.
Poobedná ŠKD pre prihlásené deti bude do 16:00 od 3.9. 2021.
Od 5. 9. 2021 bude aj ranná ŠKD pre prihlásených žiakov od 6:30 do 7:15 (vstup po zazvonení na vonkajší zvonček).

Testovanie
Aktuálne nie je potrebné na začiatku školského roka pri nástupe do školy absolvovať PCR či AG testovanie (okrem prípadov súvisiacim s návratom detí a rodičov zo zahraničia a v prípadoch nariadených RÚVZ). PCR kloktacie testovanie je dobrovoľné a pre tých, ktorí prejavili záujem. Sadu 25 AG samotestov preberie zákonný zástupca (bezplatne), ktorý prejavil záujem, po dodaní škole z Okresného úradu (spôsob distribúcie ešte spresníme).

Rúška
Žiaci a zamestnanci sa pohybujú v budove školy s rúškom na prekrytie horných dýchacích ciest (resp. s inou adekvátnou náhradou v zmysle nariadení ÚVZ SR).

Stravovanie

Zdravotný stav žiakov
Odporúča sa sledovať zdravotný stav detí a v prípade zdravotných príznakov (zvýšená teplota, nádcha, kašeľ, bolesť hrdla, atď.) použiť domáci test. V prípade pozitívneho výsledku testu zákonný zástupca informuje školu a ošetrujúceho lekára. Deti s príznakmi akéhokoľvek infekčného ochorenia nesmú vstupovať do školy. Bezkontaktné meranie teploty žiakov bude realizované v škole v podobe ranného filtra v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie.

Neprítomnosť žiaka na vyučovaní
Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť pri absencii maximálne 5 po sebe idúcich dní (aj viackrát za rok). Pri absencii nad 5 po sebe idúcich dní je potrebné doložiť potvrdenie od ošetrujúceho lekára. Pri absencii 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca predkladá nové „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

Organizácia vyučovania
Predbežne ministerstvo školstva nepočíta s plošným uzatváraním škôl. Ak sa v triede vyskytne žiak s potvrdeným ochorením COVID-19, prerušuje sa prezenčné vyučovanie v tejto triede na 14 dní a žiaci tejto triedy prechádzajú na dištančný spôsob výučby. Informáciu o ochorení žiaka (COVID-19) je potrebné hlásiť škole.

 

POKYNY ŠK. ROK 2021/2022

Dobrý deň, „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ nájdete v prílohe.
Vytlačené je k dispozícií pred budovou školy.
Pripomínam, je potrebné ho predložiť 2.9.2021 a zakaždým, ak dieťa nie je prítomné na vyučovaní viac ako 3 dni (vrátane víkendu a sviatkov). Napr. ak dieťa chýba v piatok, pripočítajte sobotu a nedeľu – v pondelok prinesie triednemu učiteľovi nové vyhlásenie podpísané zákonným zástupcom. Ďakujeme za pochopenie.

VYHLÁSENIE BEZINFEKČNOSŤ ŽIAKA

Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že objednané PCR kloktacie testy na testovanie žiakov v domácnosti si môžete vyzdvihnúť vo vestibule školy dňa 02.09.2021 v čase od 13:30 – 14:00 hod. a od 15:30 hod. – 16:00 hod. Testy si musí prevziať zákonný zástupca osobne a žiak vykoná kloktanie v priestoroch svojho bydliska pod dohľadom zákonného zástupcu.
Po vykonaní testu dňa 03.09.2021 odovzdajú zákonní zástupcovia škole v čase od 07:00 hod. do 07:30 hod. riadne zabalenú testovaciu sadu spolu s Čestným vyhlásením – samoodber (tlačivo dostanete pri prevzatí odberovej sady).

Odberová súprava obsahuje:
• Jednorazovú odmerku na vodu
• Transportnú skúmavku, ktorá obsahuje stabilizačný prášok, ktorý sa nesmie požiť ani vysypať
• Priesvitné plastové vrecko

Registrácia odobranej vzorky:
• Vložte do prehliadača webovú stránku https://www.gargtest.com/sk/
• Na hlavnej obrazovke kliknite na „Registrácia elektronickej žiadanky slovenských študentov“
• Vložte kód z odberovej skúmavky, kliknite na „pokračovať“
• Následne vyplňte požadované údaje: meno, priezvisko, štátna príslušnosť, rodné číslo, dátum odberu vzorky – 3.9.2021, kontaktný telefón/mobil, e-mailovú adresu, adresu bydliska.
• Následne odkliknite okienko s textom „Čestne prehlasujem, že v skúmavke sa nachádza vzorka testovanej osoby“
• A kliknite na „zaregistrovať samoodberovú sadu“.

Inštruktážne video pre školy v Žilinskom samosprávnom kraji o testovaní kloktaním: https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE

Pokyny k nástupu do školy

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY?

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 3.9.

Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Slovenského národného povstania Strečno

1.hodina
7:30 – 8:15

2.hodina
8:25 – 9:10

3.hodina
9:20 – 10:05

4.hodina
10:20 – 11:05

5.hodina
11:15 – 12:00

6.hodina – 12:10 – 12:55
7.hodina – 13:20 – 14:05


175
Žiakov
28
Zamestnancov
1963
vznik ZŠ


Informácie o spracúvaní osobných údajovVyberte siz našej ponuky


Kolektív ZŠ

Kolektív základnej školy, v ktorom majú zastúpenie všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

viac

Úradné hodiny

Chcete navštíviť vedenie školy alebo výchovného poradcu? Stačí nás kontaktovať alebo prísť v danných hodinách.

kontaktujte nás

Náš rozvrh

Kompletné rozvrhy žiakov a učiteľov našej školy pre prvý a druhý stupeň. Rozvrhy sú vygenerované v programe ASC agenda.

náš rozvrh

Dokumenty

Potrebné dokumenty, ktoré musia byť zverejnené na stránke školy. V prípade, že Vám dokumenty nepôjde otvoriť, kontaktujte nás.

školské dokumnety

Naše aktivity

Naša škola neustále zapája našich žiakov do zaujímavých exkurzií, besied, športových a vzdelávacích aktivít.

náš blog

Kontakt

Tu nájdete všetky kontaktné informácie. V prípade, že nám chcete zanechať správu, vyplňte formulár a odošlite.

kontakt

Najnovšieakcie

Obedy v škole

Radya názory


  • Milí žiaci. Ako ste si všimli, pripravujeme pre Vás nový web s krásnym dizajnom. Dúfam, že aj vy dáte ruku k dielu a prispejete svojimi príspevkami. Stačí mi ich poslať na michalweb@gmail.com

    Michal Klocáň
    Michal Klocáň