Vážení rodičia, milí žiaci, rozhodnutím ministra školstva č. 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. 4. 2021 a na základe zlepšujúcej epidemickej situácie sa obnovuje prezenčné vzdelávanie žiakov aj 5., 6. a 7. ročníka od 26. 4. 2021.
Pokyny pre nástup na prezenčnú výučbu od 26.4. 2021
Príchod do školy
• príchod je možný pre žiakov 5. až 9. ročníka v čase medzi 7:30 hod. a 7:50 hod., vyučovanie začne o 8:00,
• 1. stupeň prichádza do školy od 7:00 do 7:30
• vyučovania sa môžu zúčastniť len žiaci bez akýchkoľvek príznakov infekčného ochorenia,
• pri vstupe do školy žiak 2. stupňa (5.-9. ročník) odovzdá rodičom podpísané čestné prehlásenie o bezinfekčnosti (8a, tlačivo pošleme v správe a budú k dispozícii aj pred vstupom do školy), uvádza sa v ňom dátum negatívneho testu žiaka aj rodiča (nesmie byť starší ako 7 dní ), resp. jeho výnimky,
• žiak 5.-9. ročníka prinesie len k nahliadnutiu (nezbierame) výsledok svojho testu a kópiu testu jedného z rodičov (môže ho mať odfotený vo svojom mobilnom telefóne),
• podmienka vstupu žiaka 1.-4. ročníka do školy je nezmenená (negatívny test rodiča, resp. výnimka a čestné prehlásenie),
• žiaci musia mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom (ministerstvo ustúpilo od respirátora),
• žiaci si prinesú prezuvky (ak ich nemajú v skrinkách) a kľúčik od šatňovej skrinky,
• počas prvej hodiny bude prebiehať tzv. ranný filter (meranie telesnej teploty).
Výučba
• 5., 6.,7. ročník bude mať tzv. adaptačné obdobie, kedy si budú postupne zvykať na návrat k prezenčnému vzdelávaniu, prvý deň absolvujú tzv. triedne aktivity a nepotrebujú učebnice,
• počas prvého dňa budú prebiehať len triedne aktivity zamerané na socializáciu žiakov a vyučovanie bude končiť 11:45,
• z rozhodnutia ministerstva bude prebiehať tzv. adaptačné obdobie, počas ktorého budú aj viaceré triedne aktivity, v prípade priaznivého počasia aj vonku na multifunkčnom ihrisku (žiaci môžu chodiť do školy viac športovejšie oblečení, musia si však priniesť aj prezuvky),
• vstup do školského dvora a na multifunkčné ihrisko je možný z bezpečnostných dôvodov len v sprievode učiteľa počas vyučovania (na streche školy sa pracuje),
• od utorka už bude prebiehať aj výučba iných predmetov, počas prvého týždňa viac zameraná na matematiku,
• od utorka bude výučba trvať buď do 11:45 (4. hod) alebo do 12:45 (5. hod), rozvrh dostanú žiaci v pondelok,
• nábeh na riadne vyučovanie bude pozvoľný a zameraný na: opakovanie, frontálne zisťovanie úrovne vedomostí, adaptáciu na školské prostredie, pomoc a pod.; počas prvého týždňa žiaci nebudú známkovaní,
Strava
• žiaci 5.,6. a 7. ročníka, ktorí potvrdili cez Edupage stravovanie v jedálni, majú stravu zabezpečenú od pondelka,
• ak sa žiak nezúčastní výučby – napr. z dôvodu pozitívneho testu, karantény, ochorenia a pod., dajte najneskôr do soboty vedieť triednym p. učiteľkám a my ich odhlásime z obedu.
• žiaci si prinesú čipy do školskej jedálne.
Testovanie
• testovanie bude prebieha v telocvični počas soboty 24.4. 2021 v obecnom mobilnom odberovom mieste, pre mladšie deti sú na požiadanie k dispozícii testy s tzv. krátkym výterom.
Mgr. Matúš Čička, riaditeľka školy

2 Percentá z dane

Dobrý deň, na základe usmernení Ministerstva školstva je potrebné pri príchode žiaka do školy predložiť nové vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez neho nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy.
Nové tlačivo je k dispozícií aj pri vstupe do budovy školy.
Ďakujeme za pochopenie.
Milí rodičia,
na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa od pondelka 19.4. 2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníka za týchto podmienok: negatívny test žiaka a jedného rodiča nie starší ako sedem dní, resp. výnimka z testovania. Kloktacie testovanie sa zatiaľ na škole nebude vykonávať, pretože pôvodný zámer ministerstva bol taký, že testovanie budú robiť zamestnanci školy, ktorí však nie sú zdravotnícki pracovníci. Čakáme na vyjasnenie okolností tohto spôsobu testovania zo strany ministerstva. Žiaci 8. a 9. ročníka sa budú môcť otestovať v rámci pravidelného testovania organizovaného obcou Strečno.
Prvé 2 týždne obnoveného vzdelávania (8.-9. ročník) budú zamerané do značnej miery na adaptáciu žiakov po prechode na prezenčnú výučbu.
Žiaci 1. – 4. ročníka pokračujú vo vyučovaní za doterajších podmienok.
Žiaci 5.-7. ročníka zatiaľ pokračujú v dištančnom spôsobe výučby, vzhľadom na to, že časť učiteľov bude učiť prezenčne (8. a 9. ročník), bude pravdepodobne potrebné upraviť rozvrh aj 5.-7. ročníku (včas vás budeme informovať). Predpokladá sa, že o niekoľko týždňov bude za podobných podmienok nastupovať na prezenčnú výučbu aj zvyšok žiakov školy.
S pozdravom a prianím všetkého dobrého
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o bezinfekčnosti - NOVÉ

ONLINE – zápis do 1. ročníka

Rozhodnutie – obnovenie prezenčného vyučovania

Oznam o testovaní – Sobota 27.2.2021
Sotoba od 8:00 do 10.00 pre učiteľov a rodičov detí ZŠ a MŠ.
Vážení rodičia,
vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu a aktuálne prijaté opatrenia sa organizácia vyučovania na základnej škole mení. Od 11.1. 2021 bude vzdelávanie v škole na oboch stupňoch dištančnou formou. Predpokladá sa návrat k prezenčnej forme pre 1. stupeň od 18.1. 2021 (tento dátum treba však brať s rezervou). Pre 2. stupeň bude prebiehať vzdelávanie v rovnakom režime ako pred Vianocami. Pre 1. stupeň informácie k dištančnému vzdelávaniu dostanete ešte od triednych učiteľov.
Ak pracujete v kritickej infraštruktúre alebo Vám povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (týka sa to rodičov detí 1. stupňa) a potrebujete umiestniť Vaše dieťa v ŠKD, tak nám odpovedzte na anketu, ktorú Vám posielame cez Edupage, poprípade informujte svojho triedneho učiteľa. Zatiaľ však nie je isté, či bude vôbec môcť byť ŠKD z organizačných dôvodov v prevádzke.
Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4. 1. 2021 sa ruší Testovanie 5 pre žiakov piateho ročníka, Testovanie 9 – sa presúva na júnový termín. Došlo aj k zmenám v hodnotení žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021. Teoreticky je možné hodnotenie posunúť až do konca marca 2021. Hodnotenie sa však môže uskutočniť aj v riadnom termíne. Okolnosti polročného hodnotenia ešte posúdime a budeme Vás informovať. V prípade dištančného vzdelávania žiakov 1. stupňa je možné čerpať aj pandemickú OČR, bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-jednotlive…/68337s
Ďakujeme za pochopenie
S pozdravom
Mgr. Matúš Čička
riaditeľ školy

!!Vyhlásenie zákonneho zástupcu o bezinfekčnosti >>STIAHNI TU<<

Pokyny k nástupu do školy

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY?

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 3.9.

Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Slovenského národného povstania Strečno

1.hodina
7:30 – 8:15

2.hodina
8:25 – 9:10

3.hodina
9:20 – 10:05

4.hodina
10:20 – 11:05

5.hodina
11:15 – 12:00

6.hodina – 12:10 – 12:55
7.hodina – 13:20 – 14:05


175
Žiakov
28
Zamestnancov
1963
vznik ZŠ


Informácie o spracúvaní osobných údajovVyberte siz našej ponuky


Kolektív ZŠ

Kolektív základnej školy, v ktorom majú zastúpenie všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

viac

Úradné hodiny

Chcete navštíviť vedenie školy alebo výchovného poradcu? Stačí nás kontaktovať alebo prísť v danných hodinách.

kontaktujte nás

Náš rozvrh

Kompletné rozvrhy žiakov a učiteľov našej školy pre prvý a druhý stupeň. Rozvrhy sú vygenerované v programe ASC agenda.

náš rozvrh

Dokumenty

Potrebné dokumenty, ktoré musia byť zverejnené na stránke školy. V prípade, že Vám dokumenty nepôjde otvoriť, kontaktujte nás.

školské dokumnety

Naše aktivity

Naša škola neustále zapája našich žiakov do zaujímavých exkurzií, besied, športových a vzdelávacích aktivít.

náš blog

Kontakt

Tu nájdete všetky kontaktné informácie. V prípade, že nám chcete zanechať správu, vyplňte formulár a odošlite.

kontakt

Najnovšieakcie

Obedy v škole

Radya názory


  • Milí žiaci. Ako ste si všimli, pripravujeme pre Vás nový web s krásnym dizajnom. Dúfam, že aj vy dáte ruku k dielu a prispejete svojimi príspevkami. Stačí mi ich poslať na michalweb@gmail.com

    Michal Klocáň
    Michal Klocáň

Facebookalbumy