Dobrý deň, na základe usmernení Ministerstva školstva je potrebné pri príchode žiaka do školy predložiť nové vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez neho nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy.
Nové tlačivo je k dispozícií aj pri vstupe do budovy školy.
Ďakujeme za pochopenie.

Dôležité informácie z usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR po celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť“ – 1.11.2020

 V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak žiak alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. Žiak nenavštevuje školu prezenčne.
Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu žiaka. Pri návrate do školy ,po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie, odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.

 Ak sa rodič nezúčastnil testovania, príp. sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november, 5. november, 10. november a 11. november 2020. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Vážení rodičia,
z dôvodu zhoršenia havarijného stavu bridlicového obloženia bočných častí strechy základnej školy Vás žiadame o zvýšenú opatrnosť. Žiadame všetkých návštevníkov areálu školy a jeho okolia (napr. chodník na ulici Mládeže), aby nevstupovali do páskami označených zón, v ktorých hrozí riziko pádu bridlíc. Žiaci boli poučení o bezpečnom správaní sa v okolí budovy školy. Bočné vchody budovy školy sa nebudú používať až do vyriešenia problému. Tieto vchody budú prístupné len zvnútra a len v prípade zabezpečenia ochrany zdravia z dôvodu evakuácie. Pevne veríme, že obec nájde riešenie pretrvávajúcej situácie, na ktorú dlhodobo upozorňujeme.
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

!!Vyhlásenie zákonneho zástupcu o bezinfekčnosti >>STIAHNI TU<<

Pokyny k nástupu do školy

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY?

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 3.9.

Oznam o voľnom pracovnom mieste školník, údržbár

1.hodina
7:30 – 8:15

2.hodina
8:25 – 9:10

3.hodina
9:20 – 10:05

4.hodina
10:20 – 11:05

5.hodina
11:15 – 12:00

6.hodina – 12:10 – 12:55
7.hodina – 13:20 – 14:05


175
Žiakov
28
Zamestnancov
1963
vznik ZŠ


Informácie o spracúvaní osobných údajovVyberte siz našej ponuky


Kolektív ZŠ

Kolektív základnej školy, v ktorom majú zastúpenie všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

viac

Úradné hodiny

Chcete navštíviť vedenie školy alebo výchovného poradcu? Stačí nás kontaktovať alebo prísť v danných hodinách.

kontaktujte nás

Náš rozvrh

Kompletné rozvrhy žiakov a učiteľov našej školy pre prvý a druhý stupeň. Rozvrhy sú vygenerované v programe ASC agenda.

náš rozvrh

Dokumenty

Potrebné dokumenty, ktoré musia byť zverejnené na stránke školy. V prípade, že Vám dokumenty nepôjde otvoriť, kontaktujte nás.

školské dokumnety

Naše aktivity

Naša škola neustále zapája našich žiakov do zaujímavých exkurzií, besied, športových a vzdelávacích aktivít.

náš blog

Kontakt

Tu nájdete všetky kontaktné informácie. V prípade, že nám chcete zanechať správu, vyplňte formulár a odošlite.

kontakt

Najnovšieakcie

Obedy v škole

Radya názory


  • Milí žiaci. Ako ste si všimli, pripravujeme pre Vás nový web s krásnym dizajnom. Dúfam, že aj vy dáte ruku k dielu a prispejete svojimi príspevkami. Stačí mi ich poslať na michalweb@gmail.com

    Michal Klocáň
    Michal Klocáň

Facebookalbumy

Technika - 9. ročník [späť na úvod]