Oznam o podmienkach otvorenia školy pre 1. – 9. ročník od 22.6. 2020

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa je Základná škola Slovenského národného povstania v Strečne opätovne otvorená pre prihlásených žiakov 1.- 9. ročníka za prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení od 22.6. 2020. Je zrušené mimoriadne obmedzenie na maximálny počet detí/žiakov v triede alebo v skupine (od 15.6.). Vstup do školy je povolený len pracovníkom školy, školskej jedálne, žiakom 1. – 9. ročníka bez rodičov a sprievodu. Vstup do školy pre žiakov je organizovaný v čase od 7:00 do 7:25. V čase od 7:00 do 7:15 prichádzajú najmä žiaci 1. – 5. ročníka. Žiaci 6. – 9. ročníka prichádzajú v čase od 7:15 do 7:25. Pred budovou žiaci dodržujú 2 m odstupy. Žiaci vstupujú do budovy jednotlivo, s rúškom na tvári (druhé rúško v taške), vo vestibule si pred vstupom do šatne dezinfikujú ruky.
Pri prvom vstupe (platí pre žiakov, ktorí nastupujú od 22.6.) alebo po prerušení dochádzky na 3 dni (mimo víkendu) žiak predloží aktuálne vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti dieťaťa, ktoré je dostupné na stránke školy. Po skončení vyučovania alebo ŠKD si rodič prevezme dieťa pred vstupom do budovy školy (najmä 1.-4. ročník). Žiaci 5. – 9. ročníka odchádzajú zo školy samostatne po skončení poslednej vyučovacej hodiny, resp. po naobedovaní.

Odchod žiakov zo školy
11:30 1. – 7. ročník (žiaci bez obedu v školskej jedálni)
11:50 1. – 7. ročník (žiaci stravujúci sa v školskej jedálni)
12:00 8. – 9. ročník (žiaci bez obedu v školskej jedálni)
12:20 8. – 9. ročník (žiaci stravujúci sa v školskej jedálni)
Ďalšie informácie o aktuálnych podmienkach prevádzky školy sú dostupné na stránke školy. V prípade nutnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0905 180 545
V Strečne, 19.6. 2020

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Odchod žiaka z ŠKD

Vyhlásenie rodiča

Pokyny k návratu do školy 1.-5. ročník

Dodatok k prevádzkovému poriadku

Objnajte si školské pomôcky priamo z domu – kliknite na obrázok (DAFFER). STIAHNUŤ INFO LETÁK

PROJEKT – V ZŠ úspešnejší

1.hodina
7:30 – 8:15

2.hodina
8:25 – 9:10

3.hodina
9:20 – 10:05

4.hodina
10:20 – 11:05

5.hodina
11:15 – 12:00

6.hodina – 12:10 – 12:55
7.hodina – 13:20 – 14:05


175
Žiakov
28
Zamestnancov
1963
vznik ZŠ


Informácie o spracúvaní osobných údajovVyberte siz našej ponuky


Kolektív ZŠ

Kolektív základnej školy, v ktorom majú zastúpenie všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

viac

Úradné hodiny

Chcete navštíviť vedenie školy alebo výchovného poradcu? Stačí nás kontaktovať alebo prísť v danných hodinách.

kontaktujte nás

Náš rozvrh

Kompletné rozvrhy žiakov a učiteľov našej školy pre prvý a druhý stupeň. Rozvrhy sú vygenerované v programe ASC agenda.

náš rozvrh

Dokumenty

Potrebné dokumenty, ktoré musia byť zverejnené na stránke školy. V prípade, že Vám dokumenty nepôjde otvoriť, kontaktujte nás.

školské dokumnety

Naše aktivity

Naša škola neustále zapája našich žiakov do zaujímavých exkurzií, besied, športových a vzdelávacích aktivít.

náš blog

Kontakt

Tu nájdete všetky kontaktné informácie. V prípade, že nám chcete zanechať správu, vyplňte formulár a odošlite.

kontakt

Obedy v škole

Radya názory


  • Milí žiaci. Ako ste si všimli, pripravujeme pre Vás nový web s krásnym dizajnom. Dúfam, že aj vy dáte ruku k dielu a prispejete svojimi príspevkami. Stačí mi ich poslať na michalweb@gmail.com

    Michal Klocáň
    Michal Klocáň