Oznámenie o riaditeľskom voľne v termíne od 26.-27.10.2020
Riaditeľ Základnej školy Slovenského národného povstania v Strečne, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje riaditeľské voľno z dôvodu preventívnych opatrení v termíne od 26. do 27. 10. 2020 (pondelok a utorok) pre celú školu (1. aj 2. stupeň). Bližšie pokyny dostali rodičia a žiaci prostredníctvom aplikácie EDUPAGE.
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy
Vážení rodičia,
z dôvodu zhoršenia havarijného stavu bridlicového obloženia bočných častí strechy základnej školy Vás žiadame o zvýšenú opatrnosť. Žiadame všetkých návštevníkov areálu školy a jeho okolia (napr. chodník na ulici Mládeže), aby nevstupovali do páskami označených zón, v ktorých hrozí riziko pádu bridlíc. Žiaci boli poučení o bezpečnom správaní sa v okolí budovy školy. Bočné vchody budovy školy sa nebudú používať až do vyriešenia problému. Tieto vchody budú prístupné len zvnútra a len v prípade zabezpečenia ochrany zdravia z dôvodu evakuácie. Pevne veríme, že obec nájde riešenie pretrvávajúcej situácie, na ktorú dlhodobo upozorňujeme.
Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy

Vážení rodičia, milí žiaci!
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 11.októbra 2020, číslo: 2020/17294:1-A1810 s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania informujeme o dôležitých zmenách.
– povinnosť nosiť rúška aj na 1. stupni ZŠ – v interiéri, aj v exteriéri
– činnosť ŠKD bude naďalej prebiehať – za prísnych epidemiologických opatrení
– prerušuje sa prevádzka Centra voľného času

Pripomíname:
– povinnosť zákonného zástupcu bezodkladne informovať triednych učiteľov o karanténe rodinných príslušníkov v domácnosti, žiaci sa nezúčastňujú vyučovania, riadia sa pokynmi Regionálneho úradu zdravotníctva
– povinnosť informovať triednych učiteľov o infikovaní žiaka školy, o dôvode neúčasti žiaka na vyučovaní
– sledovať edupage správy o prípadnom prerušení vyučovania z dôvodu výskytu nákazy COVID-19.

V prípade prerušenia vyučovania bude prebiehať dištančné vzdelávanie – online vyučovanie cez aplikáciu ZOOM a úlohy budú zadávané cez EDUPAGE.
Prosíme, kontaktujte tr. učiteľa, pokiaľ máte problém pripojiť sa na online vyučovanie. Individuálne budeme riešiť možnosti pripojenia a konkrétnu pomoc.
Online vyučovanie bude prebiehať podľa stanoveného rozvrhu, o ktorom budete včas informovaní prostredníctvom edupage.

Ďakujeme

!!Vyhlásenie zákonneho zástupcu o bezinfekčnosti >>STIAHNI TU<<

Pokyny k nástupu do školy

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY?

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 3.9.

Oznam o voľnom pracovnom mieste školník, údržbár

1.hodina
7:30 – 8:15

2.hodina
8:25 – 9:10

3.hodina
9:20 – 10:05

4.hodina
10:20 – 11:05

5.hodina
11:15 – 12:00

6.hodina – 12:10 – 12:55
7.hodina – 13:20 – 14:05


175
Žiakov
28
Zamestnancov
1963
vznik ZŠ


Informácie o spracúvaní osobných údajovVyberte siz našej ponuky


Kolektív ZŠ

Kolektív základnej školy, v ktorom majú zastúpenie všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

viac

Úradné hodiny

Chcete navštíviť vedenie školy alebo výchovného poradcu? Stačí nás kontaktovať alebo prísť v danných hodinách.

kontaktujte nás

Náš rozvrh

Kompletné rozvrhy žiakov a učiteľov našej školy pre prvý a druhý stupeň. Rozvrhy sú vygenerované v programe ASC agenda.

náš rozvrh

Dokumenty

Potrebné dokumenty, ktoré musia byť zverejnené na stránke školy. V prípade, že Vám dokumenty nepôjde otvoriť, kontaktujte nás.

školské dokumnety

Naše aktivity

Naša škola neustále zapája našich žiakov do zaujímavých exkurzií, besied, športových a vzdelávacích aktivít.

náš blog

Kontakt

Tu nájdete všetky kontaktné informácie. V prípade, že nám chcete zanechať správu, vyplňte formulár a odošlite.

kontakt

Najnovšieakcie

Obedy v škole

Radya názory


  • Milí žiaci. Ako ste si všimli, pripravujeme pre Vás nový web s krásnym dizajnom. Dúfam, že aj vy dáte ruku k dielu a prispejete svojimi príspevkami. Stačí mi ich poslať na michalweb@gmail.com

    Michal Klocáň
    Michal Klocáň