Školské dokumentyInovovaný ŠKVP

Vyhodnocovacia správa 2017-2018

Vyhodnocovacia správa 2016-2017

Vyhodnocovacia správa 2015-2016

Školský poriadok 2020

Pracovný poriadok

Výchovný program

Plán práce školy

Plán vnútornej kontroly

Žiadanka o uvoľnenie žiaka z vyučovania