Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna dňa 3.4.2019 pre triedy 5. – 8.

Riaditeľ školy  udeľuje riaditeľské voľno v  ZŠ Slovenského národného povstania Strečno dňa 3.4. 2019 pre triedy 5. až 8., z dôvodu priebehu Testovania 9, na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Počas riaditeľského voľna sú žiaci automaticky odhlásení z obeda. Riaditeľské voľno sa netýka žiakov      1. stupňa (1. – 4. ročník). Školský klub detí je v prevádzke.

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy