Projekt IKID440
Detí zo základných škôl
3100
Nápadov na podnikanie
76
Funkčných prototypov
1000
Dobrovoľných hodín

Niečo o projekte

Ako čas plynul tak sa formoval aj náš projekt. Hravo sme zvládli druhú fázu projektu, ktorá bola o prieskume trhu. V praxi si žiaci zistili záujem o ich výrobok na slovenskom trhu. Zistili, že ich nápad by mal medzi potenciálnymi zákazníkmi úspech, čo ich motivačne povzbudilo do ďalšej práce. Tím žiakov pod vedením pani učiteľky Smetankovej si ako finálny projektový výrobok vybral produkt, ktorý bude dbať na bezpečnosť ľudí pred opálením horúcimi nápojmi. Cieľovou skupinou užívateľov sú hlavne deti, ktoré ešte nemajú správny odhad na čas chladenia ich obľúbeného nápoja. Žiaci svoj produkt nazvali veľmi výstižne „ SAFETYCUP “. Okrem funkcie ochrany pred opálením má tento pohár plniť aj funkciu učenia detí k dopravnej výchove. Farba pohára – ČERVENÁ – jasne deti upozorní na horúci nápoj, ktorý ešte nemôže piť, tak ako na svetelnej križovatke, kde červená znamená  – STOJ. Farba pohára – ZELENÁ – jasne deti upozorní, že sa už nápoja môžu bezpečne napiť, tak ako na svetelnej križovatke, kde zelená znamená  – CHOĎ.

Momentálne sa nachádzame v projektovej fáze: „Výroba prototypu“.  V tejto fáze, by náš žiacky tím za podpory ochotných dobrovoľníkov z radu dospelých, mal zhotoviť funkčný prototyp vymysleného produktu. Máme navrhnuté dve cesty funkčného riešenia, a to buď riešenie na princípe termochromatizmu (zmena farby na základe zmeny teploty) alebo klasický prístup cez elektrotechniku (farebné LED + náhradný zdroj + termosnímač).

Touto cestou by sme chceli osloviť každého dospelého, ktorý by nám chcel a vedel so stavbou prototypu pomôcť, aby sa nám ozval na adresu : gsmetankova@gmail.com , budeme Vám veľmi vďační.

Okrem práce na prototype nás tento mesiac ešte čaká exkurzia so žiakmi do výrobnej sféry. Exkurziu nám zabezpečuje náš mentor z biznis prostredia, pán Štefan Oberta. 

Nášho tímového stretnutia, ktoré sa konalo 7.4.2017, sa zúčastnil aj Ken Ryan, zakladateľ projektu IKID, ktorý každoročne navštevuje všetky zúčastnené školy a stretáva sa s IKID tímami. Sprevádzaný bol manažérkou celého projektu Karin Stankayovou. Obaja ocenili našu prácu na projekte a vyjadrili mu svoju podporu. Nápad žiakov s pohárikom sa im zdal veľmi zaujímavý a praktický.

Tešíme sa na ďalšiu prácu na projekte, ktorá prináša okrem nečakaných objavov ak kopec srandy a zábavy.