Ponuka pracovnej pozície

Pracovná pozícia učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka primárneho vzdelávania

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa:  Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

 Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka primárneho vzdelávania

Dátum predpokladaného nástupu: od 1. septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v príslušnom odbore v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov (v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.),
  • doklady o ukončenom vzdelaní.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe do 20. mája 2019 na adresu:

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,

Mládeže 289,

013 24 Strečno

zsstrecno@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.