Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka 1. stupeň (zastupovanie PN)

V zmysle  zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca:

Názov a adresa zamestnávateľa:               Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Kategória voľného pracovného miesta:        učiteľ/ka 1. stupňa,

Dátum predpokladaného nástupu:                 ihneď

Doba trvania výkonu práce:                           zastupovanie PN

Kvalifikačné predpoklady:                            vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR č. 1/2020 Z. z.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej (alebo tlačenej) podobe na adresu:

zsstrecno@gmail.com

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,

Mládeže 289,

013 24 Strečno

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

V Strečne dňa 24.03. 2022

Mgr. Matúš Čička, riaditeľ školy