OZNAM O PRIHLÁŠKACH A ZÁPISNÝCH LÍSTKOCH NA STREDNÉ ŠKOLY

Vážení rodičia,

vzhľadom na súčasnú situáciu sa podpísanie, kontrola prihlášky na SŠ a odovzdanie zápisného lístku na SŠ uskutoční dňa 4. mája 2020 od 9:00 hod. – 11:00 hod. a od 14:00 hod. – 15:00hod. vo vestibule ZŠ SNP Strečno

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19 v rezorte školstva  sa k prihláške na SŠ nevyžaduje potvrdenie od lekára – pediatra. Z tohto dôvodu ich budete podpisovať Vy, zákonní zástupcovia a dieťa. Vami podpísané prihlášky následne odošle ZŠ SNP Strečno na príslušné SŠ.

Podpísanie prihlášok a odovzdanie zápisných lístkov bude prebiehať  za dodržania prísnych hygienických  podmienok:

  • vstup len v rukaviciach a s ochranným rúškom
  • zákonný zástupca dieťaťa si spolu so žiakom donesie vlastné písacie potreby (pero, ktoré píše namodro, nie gumovacie!)
  • vo vestibule  budovy školy bude len jeden rodič so žiakom, ostatní budú čakať pred budovou školy v 2-metrových odstupoch

Telefonický kontakt – výchovná poradkyňa: Mgr. Mária Ďurišová 0910 162 619