Naše triedy

Naša škola má 11 tried – prvý a druhý stupeňNašeTriedy

1. Trieda
Mgr. Jana Pratáková 22 žiakov

Trieda sa nachádza na prvom poschodí zš hneď pri zborovni.

VIAC O TRIEDE
2 trieda
Mgr. Mária Hliníková 24 žiakov

Trieda je na prvom poschodí, hneď oproti schodisku - hneď veľka 1. ročníka

VIAC O TRIEDE
3. ročník
Mgr. Katarína Novotná 20 žiakov

Trieda sa nachádza na druhom poschodí v krídle oproti telocvični.

VIAC O TRIEDE
4. trieda
Mgr. Silvia Brünová 20 žiakov

Trieda sa nachádza na prvom poschodí, hneď vedľa riaditeľne.

VIAC O TRIEDE
5. ročník
Mgr. Mirka Kľučiariková 18 žiakov

Trieda sa nachádza na druhom poschodí v krídle nad hlavným vchodom do školy.

VIAC O TRIEDE
6. trieda
Mgr. Erika Trnovcová 19 žiakov

Trieda sa nachádza na druhom poschodí v krídle nad hlavným vchodom do školy.

VIAC O TRIEDE
7. ročník
Mgr. Matúš Čička 17 žiakov

Trieda sa nachádza na druhom poschodí v zadnom krídle oproti telocvični.

VIAC O TRIEDE
8.A trieda
Mgr. Simona Polláková 18 žiakov

Trieda sa nachádza na 3. poschodí v zadnom krídle nad telocvičňou.

VIAC O TRIEDE
8.B trieda
Mgr. Katka Leščinská 15 žiakov

Trieda sa nachádza na 3. poschodí v zadnom krídle nad telocvičňou.

VIAC O TRIEDE
9.A ročník
PhD. Gabika Smetanková 13 žiakov

Trieda sa nachádza na 3. poschodí v hlavnom krídle nad vchodom.

VIAC O TRIEDE
9.B trieda
Mgr. Katka Srnečková 14 žiakov

Trieda sa nachádza na 3. poschodí v hlavnom krídle nad vchodom.

VIAC O TRIEDE