Hodina dejepisu v Prepoštskej jaskyni

Hodina dejepisu v Prepoštskej jaskyni

Dňa 13. októbra sa naši žiaci (5. a 6. ročníka) zúčastnili  vzdelávacieho  programu s názvom „Praveké tvorivé dielne“. Jedná sa o originálny koncept v rámci interaktívneho vzdelávania a rozvoja žiakov. Bojnice patria medzi najvýznamnejšie lokality s paleolitickým osídlením na Slovensku. Vzácna Prepoštská jaskyňa je dnes unikátnou ukážkou života praľudí – bojnických neandertálcov. Žiaci si takouto pútavou formou výučby doplnili vedomosti z dejepisu a získali predstavu o živote v pravekej dobe.

Galéria