Exkurzia technika

Exkurzia technika

Dňa 6.11. 2017 sa naši žiaci 8. ročníka zúčastnili exkurzie do krajského kultúrneho strediska v Žiline, kde aktívne spoznali remeslá – hrnčiarstvo a drotárstvo. Každý žiak mal možnosť vyskúšať si prácu na hrnčiarskom kruhu a vytvoriť si svoj vlastný výrobok. Podobne to bolo aj v prípade drotárstva, kde žiaci tiež samostatne vytvárali svoj prvý výrobok z medeného drôtu. Vyrobené výrobky na hrnčiarskom kruhu budú ešte skrášľovať povrchovou úpravou na hodinách techniky. Ručná práca ich veľmi zaujala, žiaci sú veľmi šikovní, o čom svedčia nimi vyrobené výrobky

Galéria