Deviatyškolský plesMilí rodičia, priatelia a podporovatelia našej školy,

aj touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za podporu našej školy prostredníctvom 9. ročníka reprezentačného plesu Základnej školy SNP Strečno.

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí obetovali čas, námahu alebo financie na organizáciu plesu. Ďakujeme pracovníkom školy, ktorí sa zapojili do organizácie akcie. Ďakujeme aj našim súčasným i bývalým žiakom a rodičom, ktorí nám pomáhali a bez nich by realizácia plesu nebola možná. Veľká vďaka patrí členom ĽH Parta, žilinským mažoretkám Diana a všetkým vystupujúcim, ktorí nám spestrili zábavu. Ďakujeme jednotlivcom, ale aj podnikateľským subjektom, ktorí darovali ceny do tomboly. V neposledne rade ďakujeme všetkým tým, ktorí sa prišli zabaviť a  podporili účel plesu. Viacerí rodičia aj napriek tomu, že sa nezúčastnili plesu, poslali dobrovoľný príspevok. Ďakujeme aj požiarnikom, ktorí nám finančne prispeli na výzdobu sály.

 Výťažok plesu po odpočítaní všetkých nákladov je 987,77 €. Všetky tieto prostriedky použijeme pri nákupe sľúbenej interaktívnej tabule. 

 Ešte raz ďakujeme.                                                                       kolektív ZŠ SNP Strečno