Centrum voľného času

pri ZŠ SNP StrečnoCelková krúžková činnosť v šk. roku 2018-2019 stiahni v docx


Vitajte v CVČ

Ponúka žiakom záujmové útvary, čím vytvára podmienky pre aktívne naplnenie voľného času žiakov, pomáha formovať návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl, na rozvoj talentu a tvorivosti. Plní tiež základné poslanie primárnej prevencie pred negatívnymi vplyvmi spoločenského prostredia.

Ponuka krúžkov na šk. rok 2018/2019


Naša škola – školský parlament

M. Ďurišová pondelok 14:00 – 16:00 5. – 9.


Hugo – školský časopis

E. Trnovcová pondelok 13:30 – 15:30 5. – 9. ročník


Slovenčina hrou 9. roč.

E. Trnovcová streda 14:30 – 16:30 9. ročník


Tvorivá matematika rozvíjajúca kritické myslenie

G. Smetanková pondelok 14:00 – 16:00 9.ročník


Tvorivá matematika 8

K. Srnečková streda 14:00 – 16:00 8.ročník


Bystrá hlavička

M. Hliníková pondelok 14:00 – 16:00
štvrtok 14:00 – 16:00 4.


Hra na gitaru

R. Franek štvrtok 14:00 – 16:00 1. – 9.ročník


Hra na flautu

I. Prieložná pondelok 13:30 – 15:30 1. – 9.


Tvorivé dielničky

L. Časnochová štvrtok 13:15 – 15:15 1. – 4.ročník


Múdre sovičky

L. Časnochová pondelok 13:30 – 15:30 3.


Angličtina hrou

M. Hliníková streda 13:30 – 15:30 1.ročník


Ľudová hudba

M. Hanuliak streda 19:00 – 21:00 muzikanti


Hajovček 1

Ľ. Kučerová utorok 17:00 – 19:00 1. – 9.


Hajovček 2

E. Marcin utorok 17:00 – 19:00 1. – 9.ročník


Mladý kynológ

H. Sventek utorok 14:00 – 16:00 1. – 9.ročník


Mladý hasič

K. Buchtová streda 16:00 – 18:00 2. – 9.ročník


Futbalový krúžok - prípravka

P. Beháň pondelok 14:00 – 17:30
piatok 14:00 – 16:00 rok narodenia
2009 - 2013


Futbalový krúžok – mladší žiaci

V. Oberta utorok 14:00 – 16:00
piatok 16:00 – 17:30
sobota 10:00 – 12:00 rok narodenia
2006 - 2008


Futbalový krúžok – starší žiaci

T. Trpiš utorok 14:00 – 16:00
piatok 16:00 – 17:30
sobota 10:00 – 12:00 rok narodenia
2004 - 2005


Chanbara – Taekwondo

D. Čomorová streda 14:00 – 16:00 1. – 9.ročník


Volejbal – prípravka

J. Štefko štvrtok 14:15 – 15:15 3. – 4.ročník


Volejbal – starší žiaci (reprez.)

J. Štefko nedeľa 17:00 – 19:00 8. – 9.


Volejbal

M. Klocáň, Zrelica, Čerňanský štvrtok 15:30 – 17:30 5. - 9.


Volejbal - odchovanci

J. Štefko utorok 17:00 – 19:00 15 r. – 18 r.


Divadelný krúžok

V. Slovaček utorok 15:00 – 17:00 5. – 9.ročník


Basketbalový krúžok

R. Kadaši sobota 14:00 – 16:00 1. – 9.ročník