Oznam o testovaní – Sobota 27.2.2021
Sotoba od 8:00 do 10.00 pre učiteľov a rodičov detí ZŠ a MŠ.
Vážení rodičia,
v pondelok 22.2.2021 nastúpia do školy žiaci 1.-4. ročníka za podobných podmienok ako pred dvoma týždňami. Nezabudnite, že aspoň jeden rodič musí byť pretestovaný a musíte vyplniť Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa (k dispozícii je aj pri vstupe do školy – vonku) a poslať ho po dieťati (test opäť k nahliadnutiu). Testovanie pre rodičov bude v telocvični v sobotu 20.2.2021 od 8:00 do 10:00. Žiaci 3. ročníka zostávajú v karanténe. Žiaci majú zabezpečený obed, ak dieťa v pondelok nenastúpi, dajte nám vedieť do nedele 12:00. Bližšie informácie Vám prikladám v prílohe.
S pozdravom a prianím pekného dňa
Mgr. Matúš Čička

Je potrebné vyplniť a doniesť čestné prehlásenie

Vážení rodičia,
vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu a aktuálne prijaté opatrenia sa organizácia vyučovania na základnej škole mení. Od 11.1. 2021 bude vzdelávanie v škole na oboch stupňoch dištančnou formou. Predpokladá sa návrat k prezenčnej forme pre 1. stupeň od 18.1. 2021 (tento dátum treba však brať s rezervou). Pre 2. stupeň bude prebiehať vzdelávanie v rovnakom režime ako pred Vianocami. Pre 1. stupeň informácie k dištančnému vzdelávaniu dostanete ešte od triednych učiteľov.
Ak pracujete v kritickej infraštruktúre alebo Vám povaha práce nedovoľuje pracovať z domu (týka sa to rodičov detí 1. stupňa) a potrebujete umiestniť Vaše dieťa v ŠKD, tak nám odpovedzte na anketu, ktorú Vám posielame cez Edupage, poprípade informujte svojho triedneho učiteľa. Zatiaľ však nie je isté, či bude vôbec môcť byť ŠKD z organizačných dôvodov v prevádzke.
Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4. 1. 2021 sa ruší Testovanie 5 pre žiakov piateho ročníka, Testovanie 9 – sa presúva na júnový termín. Došlo aj k zmenám v hodnotení žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021. Teoreticky je možné hodnotenie posunúť až do konca marca 2021. Hodnotenie sa však môže uskutočniť aj v riadnom termíne. Okolnosti polročného hodnotenia ešte posúdime a budeme Vás informovať. V prípade dištančného vzdelávania žiakov 1. stupňa je možné čerpať aj pandemickú OČR, bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/ako-poziadat-o-jednotlive…/68337s
Ďakujeme za pochopenie
S pozdravom
Mgr. Matúš Čička
riaditeľ školy
Dobrý deň, na základe usmernení Ministerstva školstva je potrebné pri príchode žiaka do školy predložiť nové vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez neho nebude umožnený vstup žiaka do budovy školy.
Nové tlačivo je k dispozícií aj pri vstupe do budovy školy.
Ďakujeme za pochopenie.

!!Vyhlásenie zákonneho zástupcu o bezinfekčnosti >>STIAHNI TU<<

Pokyny k nástupu do školy

ČO JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PRED NÁVRATOM DO ŠKOLY?

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 3.9.

Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ZŠ Slovenského národného povstania Strečno

1.hodina
7:30 – 8:15

2.hodina
8:25 – 9:10

3.hodina
9:20 – 10:05

4.hodina
10:20 – 11:05

5.hodina
11:15 – 12:00

6.hodina – 12:10 – 12:55
7.hodina – 13:20 – 14:05


175
Žiakov
28
Zamestnancov
1963
vznik ZŠ


Informácie o spracúvaní osobných údajovVyberte siz našej ponuky


Kolektív ZŠ

Kolektív základnej školy, v ktorom majú zastúpenie všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci

viac

Úradné hodiny

Chcete navštíviť vedenie školy alebo výchovného poradcu? Stačí nás kontaktovať alebo prísť v danných hodinách.

kontaktujte nás

Náš rozvrh

Kompletné rozvrhy žiakov a učiteľov našej školy pre prvý a druhý stupeň. Rozvrhy sú vygenerované v programe ASC agenda.

náš rozvrh

Dokumenty

Potrebné dokumenty, ktoré musia byť zverejnené na stránke školy. V prípade, že Vám dokumenty nepôjde otvoriť, kontaktujte nás.

školské dokumnety

Naše aktivity

Naša škola neustále zapája našich žiakov do zaujímavých exkurzií, besied, športových a vzdelávacích aktivít.

náš blog

Kontakt

Tu nájdete všetky kontaktné informácie. V prípade, že nám chcete zanechať správu, vyplňte formulár a odošlite.

kontakt

Najnovšieakcie

Obedy v škole

Radya názory


  • Milí žiaci. Ako ste si všimli, pripravujeme pre Vás nový web s krásnym dizajnom. Dúfam, že aj vy dáte ruku k dielu a prispejete svojimi príspevkami. Stačí mi ich poslať na michalweb@gmail.com

    Michal Klocáň
    Michal Klocáň

Facebookalbumy

Šarkaniáda 2. triedy - jeseň 2019 [späť na úvod]