Chcete nám darovať2% zo zaplatenej dane?Milí rodičia a priatelia Základnej školy SNP Strečno,

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% Vami zaplatenej dane. Táto čiastka, v prípade, že ju nikomu nepoukážete, ide do štátneho rozpočtu. Týmto spôsobom môžete podporiť našu školu a napomôcť zlepšeniu hmotných podmienok pre vyučovanie našich žiakov.

Bližšie informácie o postupe darovania 2% z dane nájdete na našej internetovej stránke (www.zsstrecno.sk, 0901 703 891).

Získané prostriedky použijeme na:

  • nákup a modernizáciu informačno-komunikačných technológií určených na vyučovací proces
  • nákup nevyhnutných učebných pomôcok,
  • opravu tried, revitalizáciu triedneho nábytku,
  • vybudovanie prístrešku pre bicykle žiakov (v prípade ak sa nezrealizuje prostredníctvom vypísaných projektov).

Vopred Vám ďakujeme za Vašu podporu našej školy a našich žiakov.

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ ZŠ SNP Strečno