10. ples ZŠ SNP Strečno

10. ples ZŠ SNP Strečno

Milí rodičia, priatelia a podporovatelia našej školy,

aj touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať za podporu našej školy prostredníctvom 10. ročníka reprezentačného plesu Základnej školy SNP Strečno.

Veľká vďaka patrí všetkým tým, ktorí obetovali čas, námahu alebo financie na organizáciu plesu. Ďakujeme pracovníkom školy, ktorí sa zapojili do organizácie akcie. Ďakujeme aj našim súčasným i bývalým žiakom a rodičom, ktorí nám pomáhali a bez nich by realizácia plesu nebola možná. Veľká vďaka patrí členom ĽH Parta, tanečnej skupine Deep, žiačkam 2. ročníka: Viktórii Buchtovej, Emme Tarabovej a Simone Mazúrovej a divadelnému kvartetu z blízkej osady. Ďakujeme jednotlivcom, ale aj podnikateľským subjektom, ktorí darovali ceny do tomboly. V neposlednom rade ďakujeme všetkým tým, ktorí sa prišli zabaviť a podporili účel plesu. Viacerí rodičia aj napriek tomu, že sa nezúčastnili plesu, poslali dobrovoľný príspevok.

Výťažok plesu po odpočítaní všetkých nákladov je 2062,51 €, čo je v porovnaní s minulým rokom viac ako dvojnásobok. Všetky tieto prostriedky použijeme pri nákupe sľúbenej interaktívnej tabule a ďalších pomôcok.

 

Ešte raz ďakujeme.

kolektív ZŠ SNP Strečno