Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – asistent učiteľa

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – asistent učiteľa

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Kategória voľného pracovného miesta: asistent učiteľa

Dátum predpokladaného nástupu: od 1. septembra 2018 na dobu určitú

Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor ).

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 10. 8. 2018 na adresu:

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

zsstrecno@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

V Strečne dňa 27.7. 2018

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ školy