Oznam o voľnom pracovnom mieste školník údržbár

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste –  školník/údržbár

V zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone správy vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov zverejňujeme  informáciu o voľnom pracovnom mieste.

Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola Slovenského národného povstania Strečno, Mládeže 289, 013 24 Strečno

Kategória voľného pracovného miesta: školník, údržbár
Dátum predpokladaného nástupu: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: stredné odborné vzdelanie, vítaný je výučný list v odbore elektrikár, prípadne osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Zručnosti v obore voda, kúrenie, elektrina, drobné zámočnícke práce, remeselná údržba a pod.

Vodičské oprávnenie – skupina B.

Platové podmienky určené v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona  č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • doklady o ukončenom vzdelaní.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v elektronickej alebo tlačenej podobe na adresu:

Základná škola Slovenského národného povstania Strečno,
Mládeže 289,
013 24 Strečno

zsstrecno@gmail.com

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

V Strečne dňa 22.09. 2020

Mgr. Matúš Čička
riaditeľ školy